Vikarkurset

Vikarkurset
Featured

Vikarkurset

Velkommen til Vikarkurset

I Norge gjennomføres hvert år 1,6 millioner undervisningstimer av vikarer uten lærerutdanning. Dette kan føre til at elevene ikke får oppfylt sin rett til god undervisning og tilrettelegging for læring.

I opplæringsloven (§10-8) heter det at skoleeier skal sørge for kompetansetiltak for alle som jobber på skolen. Dette gjelder også vikarer og assistenter. Med dette kurset har skolen endelig mulighet til å oppfylle dette kravet.

Vi mener at alle som tar dette kurset vil være bedre rustet til å gi elevene den pedagogiske kvaliteten de fortjener. Fordi hver time teller!

Hvem har laget dette kurset?

Vikarkurset er utviklet av forfatteren av Vikarhåndboka. I Springbrett er vi to pedagoger med over 20 års erfaring fra Osloskolen. Begge har også flere år som lærervikarer bak seg. De siste årene har vi jobbet som vikarinnkaller og skoleleder. Vi har i tillegg rådført oss med vikarer, assistenter, lærere, spesialpedagoger og skoleledere under utviklingen av Vikarkurset for å sikre kvaliteten av innholdet.

Hvem er kurset for?

Vi har laget dette kurset for alle som ikke har lærerutdanning (eller pedagogikk) men jobber med barn og unge i opplæringssituasjoner. Vi mener kurset vil passe like godt for skoleassistenter som for lærervikarer.

 

Kurset er basert på Vikarhåndboka- Hvordan gjøre en god jobb i skolen.

Etter hvert kapittel i boka får du 2-5 spørsmål som må besvares. Det kan være lurt å reflektere over svaralternativene med bakgrunn i det du har lest, før du bestemmer deg.

Boka er delt i to, der den første delen gir litt teori- og systemkunnskap og noen rolleavklaringer. Del to av boka er rettet mot praktisk skolearbeid.

Når alle kapitler er gjennomført kan du gå opp til eksamen.

 

Vi er opptatt av dine tilbakemeldinger. Har du spørsmål eller kommentarer, send de til oss på hans-jakob@springbrett.net eller christian@springbrett.net