Vikarkurset

Vikarkurset
Featured

Vikarkurset

Innledning

Velkommen til Vikarkurset! Vi har forsøkt å lage et kurs som vil gi deg bedre kunnskap og verktøy for å gjøre en bedre jobb i den verden som du nå skal inn i: for skolen er på mange måter en egen verden. Skolen likner i hvert fall ikke på noen annen arbeidsplass vi har hatt. Det er mange brikker i bevegelse og mange uforutsette ting som kan, og vil, oppstå. Etter at du har tatt dette kurset vil du ha bedre forutsetninger for å håndtere den tidvis uoversiktlige jobbhverdagen i skolen.

 

Kursets oppbygging

Kurset du skal igjennom er basert på «Vikarhåndboka» og er delt inn i to hoveddeler. Disse er igjen delt inn i moduler.  

Kursets første del skal gi deg et innblikk i hva det vil si å jobbe i skolen. Her vil du lære om hva skolens formål er, din rolle og noen teoretiske perspektiver på skole og læring. Den siste delen gir praktiske eksempler basert på pedagogisk teori og erfaring som vil gi deg flere verktøy når du står i klasserommet. Dette kommer sist fordi vi mener at det er lettere å tenke praksis når man har fått flere knagger å henge kunnskapen på.  

Kurset er ganske omfattende, så vi har stykket opp informasjonen i moduler. Hver modul svarer til et kapittel i «Vikarhåndboka». Hver av modulene introduseres med tekst som denne. Deretter vil du bli bedt om å lese ett kapittel i «Vikarhåndboka». Etter å ha lest kapittelet går du til quizdelen. Her vil du møte relevante problemstillinger for å sikre din egen læring. 

For å fullføre modulen du holder på med må du besvare alle spørsmålene riktig. Du kan selv velge når du tar testen. Så er det sånn at i dette fagfeltet er det veldig lite som har to streker under svaret. Det betyr at når du leser svaralternativene i quizen så kan flere svar virker riktige. Da er det viktig at du velger den som er «mest riktig». Vi vet at flere ting «kan» virke riktig, men som fagpersoner har vi gode begrunnelser for å si at det vi velger, er «riktigst» i forhold til alternativene. 

Alle delene av kurset vil følge dette oppsettet. Helt til slutt vil det komme en eksamensdel. Denne er større enn de foregående modulene, og rettet mot jobben du skal gjøre. Men siden du på forhånd skal være kjent med stoffet er den forhåpentligvis overkommelig. Svarene på prøven må være 100% riktig for at du skal bestå kurset og få tilgang til utskrift av diplom. 

I denne første delen vil vi gi deg litt bakgrunnsinformasjon og noen praktiske innspill på de områdene som ligger utenfor selve jobben: skolen betydning i samfunnet. Det vil også bli gitt litt informasjon om hvilke områder som vil bli tatt opp senere, slik at du har en viss idé om hva som kommer.  

NB! Dersom du går ut av (eller faller ut av) en quiz før du er ferdig vil modulen bli markert som fullført, men den vil bli stående med 0% oppnådd. For å ta quizen på nytt trykker du «retake quiz» fra samme side som du går inn på når du skal starte en quiz. Du må fullføre og besvare alle spørsmål riktig for å få fullført kurs og motta diplom.