Side som vises når man ikke har adgang

Hei!

Så hyggelig at du vil vite mer om Vikarkurset men for å få tilgang til kurssidene våre må du være innlogget. Send en e-post til kontakt@springbrett.net så kontakter vi deg.

Om Vikarkurset

Vi har laget dette kurset fordi:

I Norge gjennomføres hvert år 1,6 millioner undervisningstimer av vikarer uten lærerutdanning. Dette kan føre til at elevene ikke får oppfylt sin rett til god undervisning og tilrettelegging for læring.

I opplæringsloven (§10-8) heter det at skoleeier skal sørge for kompetansetiltak for alle som jobber på skolen. Dette gjelder også vikarer og assistenter. Med dette kurset har skolen endelig mulighet til å oppfylle dette kravet.

Vi mener at alle som tar dette kurset vil være bedre rustet til å gi elevene den pedagogiske kvaliteten de fortjener. Fordi hver time teller!

Hvem har laget dette kurset?

Vikarkurset er utviklet av forfatteren av Vikarhåndboka. I Springbrett er vi to pedagoger med over 20 års erfaring fra Osloskolen. Begge har også flere år som lærervikarer bak seg. De siste årene har vi jobbet som vikarinnkaller og skoleleder. Vi har i tillegg rådført oss med vikarer, assistenter, lærere, spesialpedagoger og skoleledere under utviklingen av Vikarkurset for å sikre kvaliteten av innholdet.

Hvem er kurset for?

Vi har laget dette kurset for alle som ikke har lærerutdanning (eller pedagogikk) men jobber med barn og unge i opplæringssituasjoner. Vi mener kurset vil passe like godt for skoleassistenter som for lærervikarer. Det kan også passe bra for nyutdannede lærere som ikke har så mye praktisk erfaring eller for lærere som trenger en kjapp oppfrisking av gammel kunnskap. 

Hvordan tar man kurset?

Når vi har fått tilsendt e-postadresse og navn på kursdeltaker vil du få et brukernavn og et passord. Når du har logget deg på trykker du på "Vikarkurset" fra vår forside. Etter å ha lest og besvart alle prøvene 100% riktig vil du få tilgang til Vikardiplomet. Dette finner du ved å gå inn på din profil, som du finner ved å trykke på "Welcome, (ditt navn)" i oppe i høyre hjørne av din skjerm når du er inne på våre sider. Du har fem forsøk på hver prøve. Dersom du ikke består, vil du få beskjed om at du kan ta prøven på nytt. 

 

Kurset er basert på Vikarhåndboka- Hvordan gjøre en god jobb i skolen.

Etter hvert kapittel i boka får du 2-5 spørsmål som må besvares. Det kan være lurt å reflektere over svaralternativene med bakgrunn i det du har lest, før du bestemmer deg.

Boka er delt i to, der den første delen gir litt teori- og systemkunnskap og noen rolleavklaringer. Del to av boka er rettet mot praktisk skolearbeid.

Når alle kapitler er gjennomført kan du gå opp til eksamen.

 

Med vennlig hilsen oss i Springbrett