Om Springbrett

Om Springbrett

 

Velkommen til Springbrett.net

Vi tar mål av oss til å være Skandinavias første tilbyder av kompetanseheving rettet mot ukvalifiserte lærervikarer. Dette gjør vi gjennom «Vikardiplomet».

Vikardiplomet er et e-kurs i grunnleggende pedagogisk skolearbeid, rettet mot alle som jobber i skolen uten pedagogisk utdanning. Det vil bestå av moduler med læringstekst etterfulgt av noen oppgaver som må besvares for å gå videre til en avsluttende prøve. Etter å ha fullført modulene og den avsluttende prøven, vil kursdeltaker få tilgang til utskrift av Vikardiplomet. Brukeren har da bestått kurset og er sertifisert etter Springbretts standard.

 

Springbrett er:

 

 • Hans-Jakob Jeremiassen
  • Bachelorgrad pedagogikk
  • Vikarinnkaller/adjunkt/konsulent i Osloskolen
  • Lang erfaring som lærervikar
 • Christian Huseby
  • Mastergrad pedagogikk
  • Forfatter av «Vikarhåndboka – Hvordan gjøre en god jobb i skolen»
  • Undervisningsinspektør i Osloskolen
  • 13 års erfaring som lærervikar
  • Gjennomført landsomfattende undersøkelse av ukvalifiserte lærervikarer (Hvem er lærervikarene i norsk skole, Huseby 2015)