Om Springbrett

Hvorfor Springbrett?

 

- Fordi 1,6 millioner timer avholdes årlig av lærervikarer uten godkjent pedagogisk utdanning

 

- Fordi hver timer teller!

 

- Fordi det er dine elever som vil oppleve verdien av en god vikar

 

- Vår kompetanse på vikarsituasjonen - over 20 års arbeidserfaring

 

- Kurset er utviklet av forfatteren av "Vikarhåndboka-hvordan gjøre en god jobb i skolen"

 

Springbrett er:

 

Christian Huseby

 

Mastergrad i pedagogikk
Forfatter av "Vikarhåndboka – Hvordan gjøre en god jobb i skolen"
Undervisningsinspektør i Osloskolen
17 års erfaring i Osloskolen, både som vikar og skoleleder
Gjennomført landsomfattende undersøkelse av ukvalifiserte lærervikarer (Hvem er lærervikarene i norsk skole, Huseby 2015)

 

Hans-Jakob Jeremiassen

 

Bachelorgrad i pedagogikk
Vikarinnkaller/adjunkt i Osloskolen
Lang erfaring som lærervikar

 

 

Historien om Springbrett

 

Når jeg tenker tilbake på mine nå 17 år i Osloskolen slår det meg hvor tilfeldig ting virket underveis. Med fordelen av etterpåklokskap ser jeg nå hvordan alle delene henger sammen. Overgangen fra salg og markedsføring, via siviltjeneste på en skole i Oslo, bokutgivelse, til fullført mastergrad i pedagogikk og jobb som skoleleder. Morsomt hvordan ting bare skjer.

 

Dette kurset er et resultat av alle de nevnte erfaringene. At du ser dette på en nettside er min gode venn, studiekamerat og businesspartner Hans-Jakob sin fortjeneste. Som ungfolen han er, var han fremsynt nok til å se hvor viktig e-læring kom til å bli. Jeg hadde egentlig tenkt til å reise rundt på skoler og holde kurs. Som en omreisende salgsmann med en koffert full av slips.

 

Både Hans-Jakob og jeg jobber i Osloskolen og har hatt vikarinnkalleransvar over flere år. Vi kan denne jobben. Vi vet også verdien av gode vikarer. Virkelig gode vikarer. Noen vikarer blir gode bare fordi de får gjentatte muligheter. De utvikler seg i jobben. Vi mener denne utviklingen kunne gått raskere om vikarene fikk mulighet til faglig påfyll om jobben de gjør.

 

At vi sier "sats på vikarene" betyr ikke at vi mener lærere i norsk skole kan eller bør erstattes av ukvalifiserte lærervikarer. Vår fartstid i skolen viser at dette er en arbeidsplass vi bryr oss om. Dette kurset er ment å heve, la oss kalle det bunnivået. Enten man liker det eller ikke er det ofte behov for vikarer. Vi tar alltid imot lærere som vil jobbe som vikar, men faktum er at når vi ringer rundt etter vikarer, får vi veldig sjeldent tak i lærere.

 

Dette kurset har vi laget basert på Vikarhåndboka. Men vi har også brukt den erfaringen, både praktiske og faglige, vi har opparbeidet siden boka ble skrevet. Kurset og boka sammen kan ses som forsøk på to ting:
Det ene er å være et innspill i kompetansedebatten fordi det ikke eksisterer noe pedagogisk minstekrav for å jobbe som vikar.  Vi mener at Vikarkurset kan fylle et slikt krav. Om ikke annet være med på å starte debatten. Situasjonen nå er sånn at om du tar telefonen om morgenen, så får du jobbe. Trist, men sant. Det andre er at vi håper dette kan inspirere kursdeltakerne til å vurdere en form for lærerutdanning. Det å lære mer om jobben man skal gjøre kan bare gjøre gode ting. Om alle på skolen har en grunnleggende faglig forståelse for arbeidsfeltet er det lettere å dra lasset sammen!

 

Godt kurs!
Med vennlig hilsen
Christian Huseby