Om Springbrett

Hvorfor Springbrett?

 

- Fordi 1,6 millioner timer avholdes årlig av lærervikarer uten godkjent pedagogisk utdanning

 

- Fordi hver timer teller!

 

- Fordi det er dine elever som vil oppleve verdien av en god vikar

 

- Vår kompetanse på vikarsituasjonen - over 20 års arbeidserfaring

 

- Kurset er utviklet av forfatteren av "Vikarhåndboka-hvordan gjøre en god jobb i skolen"

 

Springbrett er:

 

Christian Huseby

 

Mastergrad i pedagogikk
Forfatter av "Vikarhåndboka – Hvordan gjøre en god jobb i skolen"
Undervisningsinspektør i Osloskolen
17 års erfaring i Osloskolen, både som vikar og skoleleder
Gjennomført landsomfattende undersøkelse av ukvalifiserte lærervikarer (Hvem er lærervikarene i norsk skole, Huseby 2015)

 

Hans-Jakob Jeremiassen

 

Bachelorgrad i pedagogikk
Vikarinnkaller/adjunkt i Osloskolen
Lang erfaring som lærervikar